AKTUALITY

ZÁSTAVNÍ PRÁVO A PROMLČENÍ

Je možné zřídit exekuční zástavní právo na nemovitost, která je již zatížena dřívějším (smluvním) zástavním právem, bez souhlasu přednostního zástavního věřitele a provést exekuci?

Je možné zřídit exekuční zástavní právo na nemovitost, která je již zatížena dřívějším (smluvním) zástavním právem, bez souhlasu přednostního zástavního věřitele a provést Okresní soud návrhy na zastavení exekuce a odklad exekuce zamítl s odůvodněním, že občanský zákoník ani exekuční řád na vznik exekučního zástavního práva nevyžadují souhlas přednostního zástavního věřitele. Soud konstatoval zabezpečovací charakter…
Číst více

Exekuční zástavní právo na nemovitost

Exekuční zástavní právo na nemovitost Je možné zřídit exekuční zástavní právo na nemovitost, která je již zatížena dřívějším (smluvním) zástavním právem, bez souhlasu přednostního zástavního věřitele a provést exekuci? Okresní soud návrhy na zastavení exekuce a odklad exekuce zamítl s odůvodněním, že občanský zákoník ani exekuční řád na vznik exekučního zástavního práva nevyžadují souhlas přednostního…
Číst více

ZAJIŠŤOVACÍ PŘEVOD PRÁVA

ZAJIŠŤOVACÍ PŘEVOD PRÁVA . Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzbuzoval, vzbuzuje a i do budoucna pravděpodobně vzbuzovat bude mezi širokou laickou i odbornou veřejností vášnivé diskuze týkající se jeho kvality (či nekvality). Nad touto nemám v úmyslu jakkoliv polemizovat, kdy se chci v rámci tohoto článku zabývat pouze institutem, jehož novou podobu v právním…
Číst více
ZAJIŠŤOVACÍ PŘEVOD PRÁVA

ZAJIŠŤOVACÍ PŘEVOD PRÁVA.

ZAJIŠŤOVACÍ PŘEVOD PRÁVA . Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzbuzoval, vzbuzuje a i do budoucna pravděpodobně vzbuzovat bude mezi širokou laickou i odbornou veřejností vášnivé diskuze týkající se jeho kvality (či nekvality). Nad touto nemám v úmyslu jakkoliv polemizovat, kdy se chci v rámci tohoto článku zabývat pouze institutem, jehož novou podobu v právním…
Číst více

ZÁSTAVNÍ PRÁVO A PROMLČENÍ

ZÁSTAVNÍ PRÁVO A PROMLČENÍ.Podá-li zástavní věřitel podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu, kterým bylo vyhověno jeho žalobě o zaplacení pohledávky zajištěné zástavním právem s tím, že zástavní věřitel je oprávněn se uspokojit z výtěžku prodeje zástavy, u soudu nebo u jiného příslušného orgánu návrh na výkon rozhodnutí prodejem nemovité zástavy, promlčecí doba zástavního práva (desetiletá)…
Číst více
ZÁSTAVNÍ PRÁVO A PROMLČENÍ

ZÁSTAVNÍ PRÁVO A PROMLČENÍ

Zástavní právo.Podá-li zástavní věřitel podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu, kterým bylo vyhověno jeho žalobě o zaplacení pohledávky zajištěné zástavním právem s tím, že zástavní věřitel je oprávněn se uspokojit z výtěžku prodeje zástavy, u soudu nebo u jiného příslušného orgánu návrh na výkon rozhodnutí prodejem nemovité zástavy, promlčecí doba zástavního práva (desetiletá) od podání…
Číst více
Předkupní právo 2018reka.cz

Hypotéky.

Hypotéky na co lze hypoteční úvěr použít ? Hypoteční úvěr je nejčastěji poskytován jako účelový úvěr na investice do nemovitostí.Nejedná se pouze o koupi, výstavbu či rekonstrukce, hypotéku je možné použít také na vypořádání spoluvlastnického podílu (např. při společném jmění manželů nebo v případě dědictví), k refinancování jiných úvěrů a půjček či na koupi družstevního…
Číst více

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Insolvenční rejstřík. Ustanovení § 420 insolvenčního zákona neukládá insolvenčnímu soudu povinnost zveřejnit v insolvenčním rejstříku (v seznamu dlužníků) identifikační číslo osoby, jde-li o dlužníka – fyzickou osobu, který ke dni zahájení insolvenčního řízení (§ 97 odst. 1 část věty za středníkem) již není podnikatelem. INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK Ustanovení § 420 insolvenčního zákona neukládá insolvenčnímu soudu povinnost…
Číst více