Ručení nemovitostí

Ručení nemovitostí

Ručení nemovitostí

Nemovitostí, která může být  použita jako zástava, může být:

byt v osobním vlastnictví
rodinný dům
chata nebo jiný rekreační objekt
komerční objekt
pozemek
V nebankovním sektoru lze také uvažovat o hypotéce na družstevní byt, ale k jejím získání je potřeba, aby došlo k převodu družstevních práv bytové jednotky na půjčujícího, tedy investora.

Pro získání hypotéky není vyhovující nemovitost, která je již zatížena zástavním právem, nebo na ní vázne věcné břemeno například dožití.

Protože málokterý půjčující má zájem zařadit se na listu vlastnictví dané nemovitosti do zástavy na 2. zástavní místo, musí se zástavní právo, které se na nemovitosti již nachází, vyplatit. K tomu většinou stačí zažádat u firmy, která zástavu na nemovitosti vytvořila, o vyčíslení dluhu k danému datu (nejlépe datu, kdy už je nový úvěr schválen a je domluveno čerpání hypotéky), což má ze zákona každá firma půjčující peníze zaslat. Tato částka se poté do koruny této firmě vyplatí a zástavní právo této firmy se nahradí zástavním právem nové firmy, která poskytuje novou hypotéku. Pokud se nejedná o pouhé refinancování hypotéky, ale klient zrovna požaduje peníze navíc (nad rámec stávající zástavy), vytvoří se nové zástavní právo na částku vyšší, než jaká je uvedena na vyčíslení dluhu. Rozdíl mezi výší nového zástavního práva (nově zapůjčené částky) a částkou na vyčíslení (výší minulého dluhu) je pak zasláno klientovi na účet. Ten tak získá peníze navíc.

Pro odstranění věcného břemena např. dožití je nutné donést žádost o odstranění věcného břemene na katastr nemovitosti se souhlasem majitele a člověka, v jehož prospěch bylo věcné břemeno dožití vytvořeno. Poté je potřeba počkat minimálně jednadvaceti denní lhůtu, kterou má katastr nemovitostí dle nového občanského zákoníku na výmaz tohoto věcného břemene.

Přidat komentář