Nabytí nemovitosti od nevlastníka

Nabytí nemovitosti od nevlastníka

Nabytí nemovitosti od nevlastníka, pravděpodobně víte, že nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) umožňuje nabytí nemovitosti od „nevlastníka“ na základě dobré víry v zápis v katastru nemovitostí (viz níže § 980, § 981, § 984 – tzv. zásada materiální publicity).

Co už je méně známé, že Ústavní soud zastával ve svých rozsudcích názor, že od nevlastníka na základě dobré víry bylo možné nabýt vlastnické právo k nemovitosti i v době platnosti starého občanského zákoníku.Nabytí nemovitosti od nevlastníka

Do nedávna však byl v tomto rozpor mezi rozhodnutími Ústavního a Nejvyššího soudu, který naopak rozhodoval, že toto nabytí možné není.

Až v letošním roce došlo k významné změně! Nejvyšší soud vydal rozudek č.j. 31 CDo 353/2016 ze dne 9. 3. 2016, kde se ztotožnil s Ústavním soudem a uznal jeho názor.

Co to tedy znamená v prax Nabytí nemovitosti od nevlastníka?
Na tento rozsudek se mohou odvolat vlastníci, kteří nabyli nemovitost v dobré víře od nevlastníka před 1.1.2015, kdy vstoupila v platnost zásada materiální publicity přímo zákonem. Nejsou tak chráněni pouze kupující, kteří nabyli nemovitosti od 1.1.2015, ale i všichni ostatní.

Pro vás jako realitní makléře je to dobrá zpráva. Významně se snížilo riziko, že se vyskytnou problémy s neplatností kupní smlouvy z předchozích let.

Přidat komentář