Podnikatelské úvěry.

12.09.2013 19:33

Podnikatelské úvěry.

Potřebujete úvěr na realizaci vašich podnikatelských aktivit bez zbytečných průtahů v bance ?  Úvěry jsou určeny pro všechny podnikatele ať se jedná o fyzické nebo právnické osoby.

PODROBNOSTI O PRODUKTU
Investiční úvěr vám na rozdíl od neúčelových úvěrů nabízí nižší úrokové sazby a delší dobu splatnosti. Díky němu můžete své investice do podnikání financovat pohodlně.
Při posuzování vaší bonity zohledníme i obraty na vašich podnikatelských účtech u jiných bankDo 3 mil. Kč bez zajištění nemovitostíDoba splácení od 1 roku do 15 letZdarma pojištění podnikatelů proti riziku smrti z jakékoliv příčiny a trvalých následků způsobených úrazem
Protože splácení probíhá v předem domluvených pravidelných splátkách, vždy předem víte, kolik za úvěr zaplatíte a nemohou vás nepříjemně překvapit změny úrokových sazeb.
Výše
Od 100 tis. do 30 mil. Kč, v případě zajištění zástavním právem k nemovitosti až 7,5 mil. Kč
Čerpání
Jednorázové nebo postupné, prostředky se vyplácí přímo dodavateli nebo věřiteli
Splácení
Doba splácení od 1 roku do 15 let
Formou anuitních splátek
Možnost předčasného splacení úvěru nebo jeho části
Zajištění
Vždy: blankosměnka
V případech určených bankou: zástavní právo k nemovitosti

Získat Investiční úvěr je velice jednoduché. Co je k tomu potřeba?
Být podnikatelem nebo firmou s ročním obratem od 300 tis. do 50 mil. Kč
Jedno platné daňové přiznání za minulé účetní období
Finanční výkazy: rozvaha a výkaz zisků ztrát (výsledovka)
Potvrzení o bezdlužnosti na daních a sociálním pojištění

Podmínky pro podnikatelské úvěry

Přidat komentář