Zdědili jste nemovitost? a budete jí prodávat? Pozor na daň z příjmu.

Zdědili jste nemovitost? Pozor na daň z příjmu.

Zdědili jste nemovitost?Pozor na daň z příjmu.

 

Nejdříve zjistěte, jestli se na vás vztahuje povinnost zaplatit daň z příjmu nebo jste od daně osvobozeni.  Kdy jste od daně osvobozeni?

Kdy jste od daně z příjmu získaného z dědictví  v roce 2019 osvobozeni?

Podle §4 zákona o dani z příjmu jste osvobozeni, pokud nemovitost nebo družstevní byt, vlastníte déle, než 5 let. Podrobnosti najdete v článku Jaká je daň z příjmu při prodeji nemovitostí. Dnes se zaměříme na konkrétní ustanovení zákona o dani z příjmu týkající se příjmu z prodeje nemovitosti v pozůstalosti (tj. zděděné nemovitosti).

Pokud prodáváte nemovitost v rámci dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, tak se pětiletá lhůta zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovitosti prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele.

Kdo je příbuzným v řadě přímé?

Příbuzní v řadě přímé jsou děti, vnoučata, rodiče, prarodiče. Jsou to členové rodiny, u kterých jde rodinný strom dolů (z otce na syna), ale i nahoru (ze syna na otce). Sourozenci, strýcové, tety, synovci a neteře nejsou v řadě přímé, ale v řadě pobočné.

Příklad 1:

Pan Krupička zdědil byt po svém dědečkovi v Brně. Pan Krupička bydlí v Praze, pro byt nemá žádné využití, pronajímat ho kvůli vzdálenosti nechce. A tak se ho rozhodl prodat. Dědeček v bytě před svou smrtí bydlel posledních 15 let. V tomto případě pan Krupička neplatí daň z příjmu, protože se do lhůty pro osvobození započítává i 15 let, kdy v bytě žil dědeček. Pan Krupička tedy splňuje zákonnou podmínku 5 let a byt může prodat, aniž by musel zaplatit daň z příjmu.

Příklad 2

Paní Loukotová spolu s manželem koupili před rokem byt. Bohužel pan Loukota dostal infarkt a zemřel. Pro paní Loukotovou je byt zbytečně velký, drahý, a navíc ji připomíná svého manžela. Rozhodla se tedy byt za každou cenu prodat a odstěhovat se do svého rodného města, kde má rodinu a přátele. Vlastnický podíl pana Loukoty na bytě připadl v rámci dědického řízení paní Loukotové. Manželé Loukotovi koupili byt za 2,5 mil. Tato cena byla rovněž stanovena v odhadu nemovitosti pro účely dědického řízení. Při koupi zaplatili daň z nabytí nemovitosti 100.000,- Kč. A byt se ji po roce podařilo prodat výhodně za 2.7 mil. Protože paní Loukotová nesplnila podmínku 5 let, vztahuje se na ní povinnost zaplatit daň z příjmu ve výši 15 % z příjmu. Základ daně se vypočítává následovně: tj. 2.700.000 – 2.500.000 – 100.000 = 100.000,- Kč. Z částky 100.000,- Kč tedy zaplatí na dani z příjmu 15 %, tj. 15.000,- Kč. Pokud by paní Loukotová měla s transakcí spojené další výdaje, např. za právníka či realitní kancelář, mohla by o tyto výdaje ponížit daňový základ. Stejně tak by mohla snížit daňový základ např. o výdaje na rekonstrukci.

Příklad 3

Pan Zdeněk Kulihrášek sdělil byt po svém bratrovi Jaromírovi Kulihráškovi. Pan Jaromír byl starý mládenec, rodiče zemřeli, a tak byl pan Zdeněk jediný zákonný dědic po bratrovi. Pan Jaromír v bytě bydlel 25 let. Pan Zdeněk však není dědicem v přímé linii, a proto se na něj nevztahuje se osvobození od daně z příjmu. Pan Zdeněk dostal nabídku ke koupi za cenu 3 mil. Odhad nemovitosti pro účely dědického řízení však byl 2,8 mil. Pokud by se pan Zdeněk byt rozhodl prodat za tuto cenu, jeho daňový základ by činil 3 mil. – 2,8 mil., tj. 200.000 tisíc. Daň z příjmu pak činí 30.000,- Kč. Pan Zdeněk nutně nepotřebuje peníze a navíc nechce platit daň, a proto se rozhodl, že bude byt 5 let pronajímat a pak ho prodá.

Jak zaplatit daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti vyčíslíte ve svém daňovém přiznání k dani z příjmu, které musíte podat svému místě příslušnému finančnímu úřadu do 31. března za uplynulý kalendářní rok. Do tohoto termínu musíte daň z příjmu uhradit.

Zvažujete prodej v dědictví a nevíte, zdali se na vás daň z příjmu vztahuje či nikoli?

Kontaktujte nás. Spolupracujeme s daňovými poradci, a proto vás jsme schopni zodpovědět jakékoli otázky týkající se daní a prodeje nemovitostí.

Přidat komentář