Předkupní právo 2018reka.cz

RPSN

RPSN

Jedná se roční procentní sazba nákladů. Jde o souhrn veškerých poplatků a nákladů, které bude muset klient při řádném splácení uhradit, aniž by docházelo k umořování samotného dluhu. Jsou vyčíslené na jeden rok v procentuální výši z celkové dlužné částky.

p.a. ( per annum = ročně ):

vyjadřuje se jím roční úroková sazba hypotéky, která je vyjádřena v procentech a to po dobu jednoho roku. Např. Roční úroková sazba = 4 % p.a.

RPSN je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. …

Výpočet RPSN[

RPSN vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná čistá současná hodnota získaných půjček čisté současné hodnotě výdajů (splátek, poplatků apod.), jedná se tedy o takové r, pro které platí následující rovnice:

{displaystyle sum _{i=1}^{m}{frac {A_{i}}{(1+r)^{t_{i}}}}=sum _{j=1}^{n}{frac {B_{j}}{(1+r)^{s_{j}}}}}{displaystyle sum _{i=1}^{m}{frac {A_{i}}{(1+r)^{t_{i}}}}=sum _{j=1}^{n}{frac {B_{j}}{(1+r)^{s_{j}}}}},

kde

  • m je počet poskytnutých půjček,
  • Ai je výše i-té poskytnuté půjčky,
  • ti je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka poskytnuta,
  • n je počet plateb,
  • Bj je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),
  • sj doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen.

Z této rovnice se r zpravidla počítá numericky pomocí počítače (např. metodou půlení intervalu), neboť analytické řešení je obvykle příliš složité.

 

Přidat komentář