Nebankovní půjčky se zástavou VA K NEMOVITOSTI OD NEOPRÁVNĚNÉHO.

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona

Poslanecká sněmovna schválila po hlasovacím maratonu novelu stavebního zákona, kterou bombardovalo přes 270 pozměňovacích návrhů. Novelu nakonec podpořilo 117 poslanců ze 160 přítomných, proti byli pouze čtyři. Novela stavebního zákona má především zrychlit stavební řízení a snížit byrokracii co se týká získávání všech povolení pro výstavbu.
Novostavby rodinných domů
Novela stavebního zákona vstoupí v platnost na konci roku a přinese změny pro drobné, větší, i ty největší stavebníky. Dotkne se tedy menších staveb včetně staveb rodinných domů, ale i developerů a výstavby dálnic.
Stavby rodinných domů

Podle novely stavebního zákona bude možné stavět všechny rodinné domy bez ohledu na zastavěnou plochu jen na ohlášení, což je laicky řečeno jednodušší verze stavebního povolení. Rozdíl je zde však ve lhůtách. Souhlas s ohlášením stavby vydávají stavební úřady již do měsíce a pokud jej do té doby neobdržíme, můžeme také začít stavět.

Přelomová je též možnost stavět svépomocí rodinné domy s větší zastavěnou plochou jak 150 m2. Nemělo to samozřejmě logiku, jelikož tak bylo možné postavit dvoupatrový dům o zastavěné ploše do 150 m2, ale nikoli již bungalov o ploše 151 m2.

Usnadnění přinese novela i stavbám bazénů a nebo třeba skleníků. Podle současné legislativy je třeba nejprve získat povolení k umístění stavby a poté až povolení samotné stavby. Tyto 2 úkony se nyní slučují do jednoho. Bude též možné postavit bez povolení až dvoumetrový plot, pokud nehraničí s veřejným prostranstvím.

Novostavba bytového domu
Developeři

Více změn přinese novela stavebního zákona větším investorům, kteří stavějí bytové domy. Měla by přinést sloučení územního a stavebního řízení do jednoho, což by mělo zkrátit administrativu na polovinu. Stejně tak by se měla řešit odvolání i žaloby jednou a nikoli dvakrát. Dlužno říci, že v určitých případech to šlo již nyní, ovšem projekt odevzdávaný pro stavební řízení je výrazně detailnější než pro řízení územní, čili developer nyní bude muset mít již od začátku velmi detailní dokumentaci. A též je třeba brát v úvahu, do jaké míry se se změnami vyrovnají úředníci.
Dálnice
Dálnice
Stavby dálnic

I v případě staveb dálnic má sloučení územního a stavebního řízení spolu s procesem EIA zabránit obstrukcím, které stavby dálnic zdržují. Velkým průlomem mohla být možnost státu stavět důležité dopravní stavby na pozemcích, které ještě nejsou jeho a neproběhlo u nich vyvlastnění. Tato změna byla navrženo po vzoru Německa, načež jde o takzvanou držbu. Ovšem tento plán nevyšel, v novele je zakotvena pouze možnost, že stát může získat stavební povolení i pro cizí pozemek, ale stavět může až poté, co bude tento pozemek vyvlastněn. Předběžná držba prostě neprošla. Přitom původním záměrem bylo, že tento právní institut by byl použitelný jen v některých specifických případech, kdy celá stavba stojí kvůli jedinému pozemku.